Priser per månad
Månadsabonnemang
Alla priser är inkl 25% moms.
Heltid 5 dagar i veckan
90+ min 3500 kr
3 timmar 5000 kr 

Deltid 3 dagar i veckan (fasta dagar)
90+ min 2200 kr 
3 timmar 3700 kr 

Deltid 2 dagar i veckan (fasta dagar)
90+ min 1800 kr 

Vid fler än 1 hund/hushåll tillfaller 20% rabatt på avgiften för varje extra hund. 
Gäller när man väljer samma abonnemang för samtliga hundar.
Inskolning
90+ min promenad 3 dagar, 600 kr
Alla nya hundar startar med inskolning. 
Hundlekis tjänster erbjuds endast i Hammarby Sjöstad
Back to Top