DIN DOGWALKER I HAMMARBY SJÖSTAD
HUNDLEKIS FINNS PÅ INSTAGRAM

- Rastning i mindre grupper om max 6 hundar 
(exkl personalhund)

- Vi hämtar och lämnar hemma hos dig
- Vi är ute i ur och skur
- Inga krav på kastrering
- Utbildad och erfaren personal
- Åldersgräns 6 månader
Hundlekis strävar efter att göra både hundar och kunder nöjda och lyckliga, och att kunna ge alla hundar en givande vistelse. Umgänget med hundarna genomsyras av en mjuk hand och positiva upplevelser. Det är jätteviktigt för mig att varje hund trivs på Hundlekis. 
Din hund hämtas upp i hemmet, till fots, nån gång mellan kl 9-13 och rastas tillsammans i mindre hundgrupp om max 6-7 hundar samtidigt. Hundlekis har med sig egna ställbara halsband och hållbara koppel, samt fäster alla koppel i ett bälte.
Promenaderna anpassas efter samtliga hundar och går runt sjöstaden mellan hundarnas hem, till skogen och till rastgården. Under promenaden får din hund gott godis, uppmuntran och beröm när den tränas att följa enkla regler. 
Alla hundar förväntas vara lämnade åter kl 15. 
Alla hundars exakta promenadtider publiceras dagligen på instagram @Hundlekis tillsammans med bilder och/eller videos på hundarna.
Fördelar med Hundlekis:
- Små hundgrupper
- Lång promenadtid
- Kloklippning är gratis
- Inga krav på kastrering
- Individanpassat
- Daglig uppdatering på instagram
- Ställbara halsband från Rogz
- Hållbara koppel från Alac
PRISER
Inskolning
90 min promenad 3 dagar i sträck, 600 kr
Alla nya hundar startar med inskolning. 
Hundlekis avgör om hunden passar på Hundlekis.
Månadsabonnemang
Heltid innebär att din hund har plats varje dag.
Deltid innebär att din hund har plats 2 eller 3 fasta veckodagar. 
Hela dagen innebär att din hund hämtas först och lämnas sist.
Heltid 4-5 dagar i veckan
1,5 - 2 timmar promenad 3500 kr
3 timmar promenad 5000 kr 
Hela dagen promenad 6500 kr 

Deltid 3 dagar i veckan
1,5 - 2 timmar promenad 2200 kr 

Deltid 2 dagar i veckan
1,5 - 2 timmar promenad 1600 kr 

Priser per månad. Alla priser är inkl 25% moms.
Vid fler än 1 hund/hushåll tillfaller 20% rabatt på avgiften för varje extra hund. 
Gäller när man väljer samma abonnemang för samtliga hundar.
Hundlekis tjänster erbjuds endast i Hammarby Sjöstad
Jag får många intresseanmälningar gällande hundar som inte bor i Hammarby Sjöstad. Jag har dessvärre inte möjligheten att erbjuda mina tjänster utanför Hammarby Sjöstad.
Back to Top